STRÁNKY BY MOHLI POSLÚŽIŤ NA PODPORU "Z N O V U Z R O D E N I A" VÝŠKOVÉHO HOROLEZECTVA NA SLOVENSKU !!?

MAKALU - 8481 m

Termín: leto 1976

Trasa: juhozápadný pilier (prvovýstup)

Vedúci: Ivan GALFY

Účastníci:
Milan KRIŠŠÁK
Ivan FIALA
Jozef PSOTKA
Michal OROLÍN
Vladimír PETRÍK
Jan ČERVINKA (CZ)
Zdeněk BRABEC (CZ)
Leopold PÁLENÍČEK (CZ)
Zdeněk BRABEC (CZ)
Miloslav NEUMANN (CZ)
Igor NOVÁK(CZ)
Miroslav PELC(CZ)
Karel SCHUBERT(CZ)
Sylva TALLA(CZ)
Leoš CHLÁDEK - lekár (CZ)
Jaromír WOLF - lekár (CZ)
František DOSTÁL - filmár
Vladimír ONDRUŠ - filmár

Dosiahnutá výška:

VRCHOL - 24.5.1976 ( Karel SCHUBERT a Milan KRIŠŠÁK )

JUŽNÝ VRCHOL ( 8010m.) - Sylva TALLA, Vladimír PETRÍK, Miloslav NEUMANN, Igor NOVÁK, Jozef PSOTKA, Jan ČERVINKA, Milan KRIŠŠÁK, Ivan FIALA, Michal OROLÍN a Milan KRIŠŠÁK


Výstupová trasa:


Expedičná pohľadnica:


návrat do histórie

HOROLEZECKO EXPEDIČNÝ KLUB - ZÁHORIE & HOROLEZECKO EXPEDIČNÝ KLUB - SLOVENSKÝ RAJ