STRÁNKY BY MOHLI POSLÚŽIŤ NA PODPORU "Z N O V U Z R O D E N I A" VÝŠKOVÉHO HOROLEZECTVA NA SLOVENSKU !!?

UKÁŽKA VEĽKÝCH NÁSTENÝCH KALENDÁROV, KTORÉ VZNIKLI Z EXPEDÍCIÍ NA KTORÝCH ICH NAFOTIL VLADO ŠTRBAHOROLEZECKO EXPEDIČNÝ KLUB - ZÁHORIE