STRÁNKY BY MOHLI POSLÚŽIŤ NA PODPORU "Z N O V U Z R O D E N I A" VÝŠKOVÉHO HOROLEZECTVA NA SLOVENSKU !!?

UKÁŽKA VEĽKÝCH NÁSTENÝCH KALENDÁROV, KTORÉ VZNIKLI Z EXPEDÍCIÍ NA KTORÝCH ICH NAFOTIL VLADO ŠTRBA


     ROK: 2016

ROK: 2003                                             ROK: 1999
   

ROK: 1998                                             ROK: 1998
   

HOROLEZECKO EXPEDIČNÝ KLUB - ZÁHORIE